سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مرز

میدانم مرز میان ما دریایی است..................که گاه طوفانی میشود ...گاه ارام...وخورشید بر پهنای ان شنا میکند.چقدر مانده تا بر امدن چشمت از دریایی چنین سنگین که قلب زمین را درد میاورد...چقدر مانده تا مرز میان ما جغرافیا نباشد و تاریخ باشد... 


+ نوشته شـــده در شنبه 87/6/9ساعــت 2:23 عصر تــوسط آفرینش | نظر