سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خاک جنوب،خاک عشق

اندفعه سلامم خیلی فرق داره

دارم میرم یه جایی که یه عده م_____رد ، عشق پاک و مقدسشون رو انجا یادگاری گذاشتند.از همه چیز گذشتند و به همه چیز رسیدند.

عازم سفری ام که خیلی  شناختنش لیاقت میخواد،نمیدونم لیاقت دارم برم یا نه؟؟؟

 دارم میرم جنوب.خیلی برام سنگینه، میرم پا بذارم روی خاکی که یه عده نامرد گل های لاله یه ملت رو روی زمین پرپر کردند.میرم عشق واقعی رو بفهمم،طعم یه عشق واقعی رو بچشم.  روی خاکی پا میذارم که زیرش هزارها پلاک و استخوان نشون مردای این روزگار رو داره. خیلی قدرت میخواد رفتنش.

از همتون میخوام فقط دعا کنید لیاقت و معرفتش رو داشته باشم

لحظه ای بود و بودیم لحظه ای دگر اگر باشد  


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 87/11/16ساعــت 8:19 عصر تــوسط آفرینش | نظر