سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نازنینا، روزت مبارک

ای معلم تو را سپاس

ای آغاز بی پایان

ای وجود بی کران

ای والا مقام ،فرا تر از کلام                  تو را سپاس

یادش بخیر روز هایی که دلمان می تپید تا 12 اردیبهشت ،هدیه ای سبز به وجود سبز تر از آدمهایی می دادیم که حتی با نگاهشون خیلی چیزها رو یادمون میدادند،  خیلی وقت ها با گرمای وجودشون سرمای روحمون می گرفتند
ای که الفبای زندگی رو از سرچشمه ی نگاهت آموختم
                   
     

 *روزت مبارک*

لحظه ای بود و بودیم لحظه ای دگر اگر باشد


+ نوشته شـــده در جمعه 88/2/11ساعــت 11:56 صبح تــوسط آفرینش | نظر